Oppfølging av den som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykmeldt


                                            

  Næringslivet anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Da er ikke lønnskostnader tatt med!
  Les mer fra Sintef


  BRA! hjelper begge parter der tidligere tiltak ikke har ført til ønsket endring. 

   Vi i bidrar til at ansatt skal komme tilbake til jobb på riktig tidspunkt og at den ansatte er i stand til å mestre jobbsituasjon og bli i jobben. Dette gjøres ved å kartlegge situasjonen, bistand til den ansatte og leder for styrking og hjelp til tilrettelegging av arbeidssituasjonen om dette er nødvendig. BRA! har gode verktøy som kan benyttes. Disse gir en god prosess og en grundig gjennomgang. Dette bidrar til modningsprosess og bevisstgjøring for muligheter fremfor begrensninger i jobbsituasjon.

   For IA-bedrifter kan dette være en kostnadsfri bistand, ved å søke tilretteleggingstilskudd. 

   IA-bedrifter kan søke om å få dekket kostnadene. Her finner du søknadsskjema.

   BRA! hjelper deg og din bedrift der dere er!

   Kontakt oss!