Arbeid for høyt nærvær på arbeidsplassen

Årsakene til høyt sykefravær er komplekse og det kreves derfor en helhetsorientert innsats å senke det. Kjennetegn på virksomheter som lykkes med sykefraværsarbeid er at de har engasjerte og motiverte medarbeidere, de jobber forebyggende og de er dyktige på å tilrettelegge. BRA! Kan hjelpe deg og din bedrift med å holde sykefraværet lavt og nærværet høyt på gruppe og organisasjonsnivå, samt bistå med individuell sykefraværsoppfølging.

 

BRA! forebygging av sykefravær:
Bidrar i kartlegging av dagens situasjon i samarbeid med bedriften. Kartlegging kan skje via samtaler, grupper, spørreskjema, sykefraværsstatistikk, gruppesamtaler. Vi foreslår tiltak og bidrar i oppfølging og eventuelt endringer av rutiner og kultur.