AsteroBRAportrett3_sykefravær.jpg

Årsakene til høyt sykefravær er komplekse og det kreves derfor en helhetsorientert innsats å senke det. Kjennetegn på virksomheter som lykkes med sykefraværsoppfølging er at de har engasjerte og motiverte medarbeidere, de jobber forebyggende og er dyktige på å tilrettelegge.

BRA! kan hjelpe deg og din bedrift med å forebygge sykefravær på gruppe og organisasjonsnivå, samt bistå med lederstøtte og individuell sykefraværsoppfølging. 

Lederstøtte

Seigmenn.jpg
 

Godt sykefravær krever kompetente ledere og en bred forankring i virksomheten. Arbeidsgiver har plikter og ansvar i sykefraværoppfølgingen, og klare rammer og rutiner er nødvendig for å lykkes. Bra! kan hjelpe din virksomhet ved å bistå i utarbeiding av rutiner og lederstøtte, samt sørge for at alle ledere får et eierforhold til oppgaven. Vi kan også gi støtte og veiledning med håndtering av enkeltsaker.

 

Oppfølging enkeltpersoner

Trefigur-Ergonomi.jpg
 

Norge har verdens mest fornøyde ansatte, men er likevel i verdenstoppen på sykefravær. Sykefraværet forårsakes i dag av mer sammensatte forhold enn tidligere, og det er viktig å se hele 24 timers mennesket for å forstå hvilke utfordringer som påvirker fraværet. Bra! kan hjelpe deg og din bedrift med å følge opp ansatte som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. Vi kan bistå i dialogen med den enkelte og jobbe helsefremmende ved å se på den enkeltes styrker og motivasjonsfaktorer. Målet er å øke egen robusthet så den ansatte kan stå i arbeid til tross for små og store utfordringer.

 

For grupper og virksomheter

Treningsting.jpg
 

Sykefraværsarbeidet er en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ikke bare det fysiske arbeidsmiljøet, men også de psykososiale forholdene og måten arbeidet er organisert på, påvirker medarbeidernes helse. For å lykkes med et forebyggende sykefraværsarbeid så må det jobbes med hele virksomheten. BRA! kan bistå med kartlegging av sykefravær, så du får kunnskap om mønstre og sammenhenger. Når utfordringene er avdekket hjelper vi deg med tiltak på gruppe- eller organisasjonsnivå.