Kaktus.jpg

Kurs,
psykososialt
arbeidsmiljø

 

Et godt psykososialt arbeidsmiljø er et viktig konkurransefortrinn! Smarte bedrifter sørger for godt oppdaterte medarbeidere innen området.

Noen av kursene vi kjører:

 • Konflikthåndtering
 • Ledelse for godt arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Fra fravær til nærvær
 • Arbeidsglede

Gå videre nedover siden for å se litt om innholdet.

 

Konflikthåndtering

Blomster.jpg

Uenighet og konflikter oppstår fordi vi mennesker er ulike. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner.

Kursinnhold:

 • Hvordan håndtere uenigheter og konflikter
 • Rolleforståelse og saksgang
 • Spilleregler for håndtering av konflikter
 • Hvordan gjennomføre samtaler med mennesker i konflikt
 • Hvordan skape felles forståelse på tvers av interesse

Varighet: 3 timer

Ta kontakt!

 

 

Ledelse for godt arbeidsmiljø

Hjerter.jpg

Ledere har stor innvirkning på arbeidsmiljø. Dette er et kurs for bevisstgjøring av hvordan du kan påvirke til et positivt arbeidsmiljø.

Vi går inn på:

 • Hvilke lederstiler er smart i hvilke type arbeid, kompetanse og situasjoner
 • Hvordan motivere og ivareta de forskjellige medarbeiderne
 • Ansvar og myndiggjøring
 • Møteledelse og oppfølging
 • Positiv ledelse

Varighet 3 timer.

Oppfølgingskurs: Håndtering av vanskelige situasjoner.

Ta kontakt!

 

Kommunikasjon og samarbeid

Rubriks kube.jpg

Formål
Øke bevisstheten og kunnskapen om muligheter og fallgruver, knyttet til utfordringer i kommunikasjon på arbeidsplassen.

Målgruppe
Jo flere som er god på kommunikasjon og samarbeid - jo større sjanse for å skape enda bedre trivsel. Dette er grunnleggende og kurset passer for alle - ledere og ansatte.

Innhold

 • Kommunikasjon og relasjoner
 • Hva kjennetegner god kommunikasjon?
 • Utfordringer i kommunikasjon 
 • Det gode arbeidsmiljøet - hvem har ansvaret?
 • Født sånn - eller blitt sånn, hva må til for å bli bedre?
 • Øvelse gjør mester?

Varighet: 3 timer.

Ta kontakt!

 

Fra fravær til nærvær

Treningsting5- fra fravær til nærvær.jpg
 

Kommer snart.

 

 Arbeidsglede

Ballonger.jpg
 

Kommer snart.