AsteroBRAportrett4_personalutvikling.jpg

Tjenester, personalutvikling

Karriereutvikling
Teamutvikling
Omstilling

BRA! kan tilby gode verktøy og metoder for personalutvikling. Vi bistår med team- og organisasjonsutvikling, utvikling av den enkelte, samt hjelpe ved omstilling og nedbemanning. Målet med personalutvikling er å stimulere medarbeiderne til en faglig og personlig utvikling, så de opplever mestring og arbeidsglede.

 

Karriereutvikling

Plante.jpg
 

BRA! kan hjelpe ansatte til å ta et større ansvar for egen selvledelse. Våre verktøy får den enkelte til å fokusere på sine styrker og egenskaper, og gjennom en prosess identifisere sin personlige karriereutvikling. Dette vil fremme trivsel, utvikling og vekst på arbeidsplassen, noe som igjen vil føre til robuste og dedikerte ansatte. Våre verktøy kan også brukes til lederutvikling.

 

Teamutvikling

Seigmenn.jpg
 

BRA! har verktøy som kan brukes på et team eller hele avdelingen, for at dere skal kunne se og utvikle hverandres roller. Vi hjelper dere å styrke kommunikasjon og samspill, samt synliggjøre teamets styrker og utviklingsmuligheter. På den måten kan vi hjelpe ditt team så de får det beste frem i hverandre, og vi kan bistå til å finne hvem som kan påta seg nye roller og oppgaver.

 

Omstilling

Skjelett.jpg
 

Endring- og omstillingsprosesser fører ofte både positive og negative konsekvenser med seg, både for organisasjonen og arbeidstakerne. BRA! kan hjelpe din bedrift med å kartlegge alle konsekvenser, samt styrke de positive og avdempe de negative effektene av omstilling. Vi vet at omstilling handler like mye om innstilling!