AsteroBRAportrett5_Om Oss.jpg

Kontakt

E-post: post@braastero.no
Tlf: 996 90 997

 

BRA! Astero
Marsvegen 4
6419 Molde

 
 

Medarbeidere i BRA astero bedriftstjenester

BRA! er en ny tjeneste i arbeid og inkluderingsbedriften Astero. Vi er lokalt forankret, og er i hovedsak kommunalt og fylkeskommunalt eid. BRA! bedriftstjenester benytter seg av kompetansen til alle Astero sine veiledere, og har 7 medarbeidere som er spesielt tilknyttet vår bedriftshelsetjeneste. Selskapet er bygget på samfunnsverdier, og alle våre tjenester kommer samfunnet til gode.

BRA! bidrar til et bærekraftig næringsliv ved å styrke de ansatte og sørge for et BRA! arbeidsmiljø.

 
Janne Hammerø RGB.jpg

Janne Hammerø

Leder
HMS-rådgiver

janne@braastero.no
996 90 997

Janne er utdannet sykepleier med videreutdanning innen organisasjon og ledelse. Hun og har også en bachelor i arbeidspsykologi. Janne er kontaktperson for medlemsbedrifter,  arbeider spesielt innen psykososialt arbeidsmiljø, systematisk HMS, førstehjelp, avhengighet og helseoppfølging.

Trine Vinther Talset RGBjpg.jpg

Trine Vinther Talset

HMS-rådgiver
Fysioterapeut

trine@braastero.no
916 14 437

Trine er utdannet fysioterapeut med videreutdanning i kognitiv terapi og langvarige smertetilstander. Hun har kompetanse innen HMS og er kontaktperson for medlemsbedrifter i BRA! bedriftshelsetjeneste. 

Trine er opptatt av sammenheng mellom fysisk og mental helse, og bruker mye samtaleveiledning i oppfølging. 

 
Morten Eilifsen RGB 2.jpg

Morten Eilifsen

HMS-rådgiver
Fysioterapeut

morten@braastero.no
479 11 770

Morten er utdannet fysioterapeut med kompetanse innen HMS og arbeidsplassvurdering. Han er kontaktperson til medlemsbedrifter av BRA! bedriftshelsetjeneste, og har sitt spesialfelt innen ergonomi og funksjonsvurdering. I tillegg arbeider han med veiledning og karriereutvikling. 

Med en idrettsaktiv bakgrunn, og bachelor i idrett, er Morten opptatt av at vi må ta vare på helsa gjennom en sunn og aktiv hverdag.

Anita Groven RGB.jpg

Anita E. Bøe Groven

HMS-rådgiver
Ergoterapeut

anita@braastero.no
464 44 306

Anita er utdannet ergoterapeut med kompetanse innen HMS, ergonomi og tilrettelegging. Hun er kontaktperson til medlemsbedrifter av BRA! bedriftshelsetjeneste, og har mange års erfaring med veiledning og karriereutvikling. 

Anita er genuint opptatt av å se hele mennesket, fremheve ressursene og tilrettelegge for at folk skal være i arbeid. I tillegg er hun instruktør i oppmerksomhetstrening.

 
Thorleif Jansen RGB.jpg

Thorleif Jansen

Bedriftslege

post@braastero.no
Merk T.J. i tillegg på emnefeltet

712 13 910

Thorleif er bedriftslege og har har kunnskap om hvordan arbeidsmiljøfaktorer påvirker helsen. Han bidrar med tiltak for forebygging og oppfølging dersom helseutfordringer oppstår i arbeidsmiljøet. Bedriftslegen kan benyttes i et bredt spekter av HMS-arbeidet og trenger nødvendigvis ikke bare å knyttes direkte til helsekontroller. 

Torgrim Blø RGB.jpg

Torgrim er utdannet yrkeshygieniker. Dette er en kompetanse som er svært nyttig i forhold til fysisk arbeidsmiljø. Han har solid erfaring fra arbeid med yrkeshygiene, HMS og ledelse. Torgrim har lang fartstid fra bedriftshelsetjeneste og større bedrifter.

I tillegg har han spesiell kompetanse innen energi, støy og bygningsakustikk.

 

Torgrim Blø

Yrkeshygieniker

post@braastero.no
Merk T.B. i tillegg på emnefeltet

712 13 910

 

 
Torbjørn Aae RGB.jpg

Torbjørn Aae

Yrkeshygieniker

post@braastero.no
Merk T.A. i tillegg på emnefeltet

712 13 910

 

Torbjørn er sertifisert yrkeshygieniker. Dette er en svært nyttig kompetanse i forhold til fysisk arbeidsmiljø. Torbjørn har solid erfaring fra arbeid med yrkeshygiene og generell HMS i bedriftshelsetjenester og større bedrifter. 

I tillegg har han spesialisert seg innen kjemikaliehåndtering og kjemisk helsefare. 

RGB.jpg

Jorunn er bedriftslege og spesialist i allmennmedisin. Hun har lang erfaring som fastlege i Molde, og mange kjenner henne som en lege som tar seg tid og ser hele mennesket. En bedriftslege har kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan forårsake sykdommer, og jobber forebyggende med oppfølging, rådgivning og undervisning. Kombinasjonen av medisinsk kompetanse og kunnskap om arbeidsplassen gir bedriftslegen et unikt utgangspunkt for å følge opp ansatte, forebygge yrkessykdom og sørge for høy sikkerhet på arbeidsplassen.

Jorunn Brakstad

Bedriftslege

post@braastero.no
Merk J.F.B i tillegg på emnefeltet

712 13 910

 


Forbedringsmelding:

Her kan du sende beskjeder og tilbakemeldinger med både ros og ris.

Navn *
Navn