Psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidslivet er i stadig endring, og krever annen type kompetanse av oss enn tidligere. Kommunikasjon, samarbeid og evne til omstilling er viktig for å beherske det moderne arbeidslivet og for å motvirke at personer blir utslitt og syke. Den enkelte medarbeiders trivsel og arbeidsglede er vesentlig for å fremme god helse og engasjement på arbeidsplassen.

Mellommenneskelige forhold gir større arbeidsfravær enn fysiske belastninger. Organisatoriske og psykososiale utfordringer kan dreie seg om samarbeid, opplevelse av stress, personlige vansker, konflikter på arbeidsplassen og krevende omstillinger. BRA! kan tilby tjenester både til virksomheten, grupper og enkeltpersoner.

BRA! bistår virksomheter i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og reduksjon av plager knyttet til det organisatoriske og psykososiale miljøet. Eksempelvis: 

  • Karlegging og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø
  • Veiledning av ledere og ansatte i omstillingsprosesser
  • Veiledning i håndtering av konflikter, mobbing og trakassering.
  • Belastningsmestring

Ta kontakt og vi hjelper dere!