Sykefravær

Næringslivet anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Da er ikke lønnskostnader tatt med!
Les mer fra Sintef

Årsakene til høyt sykefravær er komplekse og det kreves derfor en helhetsorientert innsats å senke det. Kjennetegn på virksomheter som lykkes med sykefraværsoppfølging er at de har engasjerte og motiverte medarbeidere, de jobber forebyggende og de er dyktige på å tilrettelegge. BRA! Kan hjelpe deg og din bedrift med å forebygge sykefravær på gruppe og organisasjonsnivå, samt bistå med individuell sykefraværsoppfølging.

BRA! forebygging av sykefravær:
Bidrar i kartlegging av dagens situasjon i samarbeid med bedriften. Kartlegging kan skje via samtaler, grupper, spørreskjema, sykefraværsstatistikk, gruppesamtaler. Vi foreslår tiltak og bidrar i oppfølging og eventuelt endringer i rutiner.

BRA! oppfølging av sykefravær:
BRA! hjelper til i oppfølging av de som allerede er sykemeldt for at en skal komme tilbake til jobb på riktig tidspunkt og at den ansatte er i stand til å mestre jobbsituasjon og bli i jobben. Dette gjøres ved å kartlegge situasjonen, bistand til den ansatte for styrking og hjelp til tilrettelegging av arbeidssituasjonen om dette er nødvendig. BRA! har gode verktøy som kan benyttes. Disse gir en god prosess og en grundig gjennomgang. Dette bidrar til modningsprosess og bevisstgjøring for muligheter fremfor begrensninger i jobbsituasjon.

BRA! hjelper deg og din bedrift der dere er! Kontakt oss!