Treningsting3.jpg

Kurs,
fysisk arbeidsmiljø

 

 

Vi kjører blant annet kurs innen 

  • Ergonomi
  • Kjemikaliehåndtering
  • Støy og vibrasjoner

BRA! skreddersyr kurs for din bedrift. Ta kontakt!
Felleskurs i Marseveien 4, Molde kommer snart.

 Ergonomi

 

Trefigur.jpg

Våre erfarne ergo- og fysioterapeuter holder kurs i ergonomi tilpasset din bedrift og bransje.

Kursene gir økt kunnskap om sammenhengen mellom ergonomi og muskel- og skjelettplager, samt muligheter for å tilrettelegge det fysiske arbeidsmiljøet i din virksomhet. Kurset legger vekt på å engasjere deltakerne til diskusjoner og benytter caser fra deres arbeidsplass.

 

Eksempel på ergonomikurs:
Renhold: Hvordan jobbe mer hensiktsmessig med kroppen og renholdsredskaper. Fokus på hvordan man kan jobbe effektivt og belastningsforebyggende!

Dataarbeidsplasser: Hvordan innrede dataarbeidsplassen hensiktsmessig . Vi gjennomgår også øvelser og teknikker som kan være skadeforebyggende.

Hotell og restaurant: Vi gjennomgår hensiktsmessig arbeidsteknikk for alle avdelinger; kjøkken, oppvask, servering,resepsjon, husøkonom. Fokus på tunge løft, ensformig arbeid, belastende arbeidsstillinger og tidspress.

Bygg og anleggsbransjen: Henvender seg til elektrikere, malere, rørleggere, snekkere, blikkenslagere m. fl. Kurset fokuserer på hvordan man bruker kroppen hensiktsmessig, tunge løft, ubekvemme arbeidsstillinger og riktig bruk av tekniske hjelpemidler.

Barnehage: Fokus på rett bruk av kroppen i arbeidssituasjoner, f.eks. ute, garderobe, stell, måltidsituasjon. Grundig opplæring i løfteteknikk og forflytning.

Sykehjem: Opplæring i forflytningsteknikk hensiktsmessig bruk av hjelpemidler.

Ta kontakt!

 

 Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering

Blomster.jpg
 

Kurset gir kunnskap om hvordan bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Samt kunnskap om hvordan en kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.

Lovverket stiller strenge krav til arbeidsgiver og enkeltpersonforetak når det gjelder informasjon og opplæring innen kjemikaliehåndtering.

Vi skreddersyr kurs for din bedrift. Ta kontakt!

 

 

 Støy og vibrasjoner

Hørselvern- Støy.jpg
 

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisgjøring. Ref: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Kapittel 14.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om hva støy og vibrasjon er, aktuelle lover og forskrifter, forebygging av skader, tiltaks og grenseverdier, helsefare og oppfølging, risikovurdering, hvordan redusere eksponering.

Varighet: 3 timer.

Vi skreddersyr kurs for din bedrift. Ta kontakt!