AsteroBRAportrett1_ bedriftshelsetjeneste.jpg

Det norske arbeidslivet er i endring og det blir ekstra viktig å ivareta arbeidsmiljøet som vårt største konkurransefortrinn. Med fokus på et godt arbeidsmiljø kan dere redusere sykefravær, samt heve motivasjon og produktivitet til de ansatte. Som en godkjent bedriftshelsetjeneste er BRA! BHT en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Inngå en medlemsavtale med BRA! BHT, så følger vi opp på arbeidsmiljøet i din virksomhet. Sammen kan vi senke kostnadene, øke lønnsomhet og styrke konkurransekraften for deg og din bedrift.

 

Helse

Trefigur-Ergonomi.jpg

BRA! BHT bidrar til helsefremmende arbeidsplasser!

Gode, trygge og sunne arbeidsplasser bidrar til å forhindre frafall i arbeidslivet. Det skaper store besparelser, både for virksomheten og samfunnet. BRA! BHT vil først og fremst bidra til at arbeidsmiljøet har positiv effekt på helsa. Derfor arbeider vi systematisk for å fange opp forhold som kan utvikle seg til belastninger for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten som helhet. Vi tilbyr også sykefraværsoppfølging og tiltak for å styrke helsa til bedriftens ansatte.

 

BRA! astero bedriftstjenester er et resultat av at Astero gjennom 50 år har fått BRA! kunnskap om de menneskelige ressursene i arbeidslivet. Vi ønsker nå å bruke kompetansen vår ved å tilby tjenester direkte til privat og offentlig næringsliv. Derfor har Astero etablert BRA! bedriftstjenester. Som medlem i vår bedriftshelsetjeneste får virksomheten tilgang til alle våre tjenester. Det er også mulighet for å kjøpe aktuelle tjenester tilpasset din bedrift.

BRA! tilbyr høy kvalitet til konkurransedyktig pris! 

 

Miljø

AsteroBRAtestprodukter.jpg

Med miljø mener vi både fysisk, kjemisk, biologisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Det vil si: Det meste du opplever på arbeidsplassen. BRA! har bred kompetanse innen alle disse fagfeltene. Det er lønnsomt å være i forkant for å unngå uheldige påvirkninger fra et arbeidsmiljø som kunne ha vært bedre. Derfor er det lurt å arbeide systematisk med arbeidsmiljøet. BRA! bidrar i risikovurderinger av arbeidsmiljø slik at en holder vedlike de positive påvirkningene og endrer på utfordringene. Vi bidrar i forslag til tiltak og videre oppfølging.

 

Sikkerhet

Hjelmer.jpg

Har dere kontroll på sikkerheten på arbeidsplassen i forhold til fysisk miljø, trusler og vold, kjemikalier, ulykker og skader? BRA! bidrar til god risikostyring på arbeidsplassen slik at virksomheten kan ha oversikt over farer og sette inn de nødvendige tiltakene. BRA! har dyktige fagpersoner som bistår med dokumentasjon opp mot gjeldene lover og forskrifter.