Hvordan skape et vellykket og innovativt team?

De virkelig kreative øyeblikkene oppstår når teamene klarer å forsone seg med sider av teamets måte å fungere på som ofte har en tendens til å stå i motsetning til hverandre.

Se artikkel fra ledernytt

TINGH