Hvordan følge opp elektrikere etter strømulykker

God medisinsk oppfølging er viktig for å kunne forebygge ytterligere skade etter en strømulykke. Det finnes standardiserte anbefalinger for når man bør søke medisinsk hjelp etter strømulykker fra lavspenning. Disse er nylig revidert. Se informasjon fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt her

TINGH