Ta samfunnsansvar- Bli med i inkluderingsdugnaden

Utenforskapet i det norske arbeidslivet øker. Skal velferds Norge opprettholdes må alle virksomheter vise samfunnsansvar. Hvordan din virksomhet kan bidra til inkludering kan du lese mer om i HMS-magasinet.

 

TINGH